Грађевинске дозволе

ИЗДАТЕ ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА БРОЈ ПРЕДМЕТА АДРЕСА ОБЈЕКТА ВРСТА ОБЈЕКТА и КАТ. ПАРЦЕЛА КЛАСИФИКАЦИОНИ БРОЈ КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДАТУМ ИЗДАВАЊА РЕШЕЊА
1. Мишко Говда Пинкијева 57, Ердевик 351-48/2015-05 Пинкијева 57, Ердевик Стамбени објекат, спратности П, на кат. парц. Бр. 2244 к.о. Ердевик 111011 А 2.3.2015 6.3.2015
2. Здравко и Јелена Пурић Филипа Вишњића 51, Вишњићево Филипа Вишњића 51, Вишњићево Стамбени објекат спратности П+Пк, на кат. Парц. Бр. 413 к.о. Вишњићево 111011 А 2.3.2015 11.3.2015
3. Миленко Неговановић и Зорица Марковић Неговановић Војвођанска 4, Шид и Стевице Мандића 11, Шид 351-66/2015-05 Николе Тесле 35, Шид Породично стамбени објекат, спратности П0+П+1, на кат. Парц. Бр. 3429 111012 Б 3.3.2015 18.3.2015
4. Милан Савић Бранка Радичевића 60, Шид 351-80/2015-05 Бранка Радичевића 74, Јамена Економски објекат, претоварни силос, на кат. Парц. Бр. 2221/3 к.о. Јамена 127131 Г 4.3.2015 31.3.2015
5. Горан и Јадранка Мајсторовић Партизанска 55, Беркасово 351-96/2015-05 Партизанаска 55, Беркасово Породична стамбена зграда, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 113 к.о. Беркасово 111011 А 14.4.2015 15.4.2015
6. Дарко Матановић ЈНА 16, Батровци 353-63/2015-05 Ђуре Даничића бб, Шид Стамбени објекат, П+Пк, на кат. парц. бр. 4691 к.о. Шид 111011 А 28.4.2015 29.4.2015
7. Наташа и Синиша Џакић Арсенија Чарнојевића 18, Шид 351-138/2015-05 Арсенија Чарнојевића 29, Шид Породични стамбени објекат спратности П на кат. парц. бр. 4412 к.о. Шид 111011 А 7.5.2015 11.5.2015
8. Марија и Јован Вукшић Шидска 93, Беркасово 351-54/2015-05 Шидска 93, Беркасово Породични стамбени објекат, спратности По+П+1, на кат. парц. бр. 1828 к.о. Беркасово 111002 Б 13.5.2015 18.5.2015
9. Љубан Бакић Српских Владара 32, Кукујевци 351-162/2015-05 Српских Владара 32, Кукујевци Породични стамбени објекат, спратности П на кат. парц. бр. 649 к.о. Кукујевци 111011 A 1.6.2015 2.6.2015
10. Стева Стјепановић Палилула бб, Бачинци 351-168/2015-05 Палилула бб, Бачинци Доградња породичне стамбене зграде на кат. парц. бр. 75 к.о. Бачинци 111011 A 8.6.2015 9.6.2015
11. Марко Стргар Бранка Радичевића 18, Шид 351-172/2015-05 Бранка Радичевића 18, Шид Породични стамбени објекат, спратности П на кат. парц. бр. 1722 к.о. Шид 111011 A 9.6.2015 15.6.2015
12. Младен Чубра Војводе Синђелића 64, Кукујевци 351-182/2015-05 Вука Караџића 64, Кукујевци Породични стамбени објекат, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 1175 к.о. Кукујевци 111011 A 18.6.2015 22.6.2015
13. Вукица Крмек Николе Тесле 58, Шид 351-187/2015-05 Николе Тесле 58, Шид Породични стамбени објекат, спратности П на кат. парц. бр. 3568 к.о. Шид 111011 A 1.7.2015 2.7.2015
14. Славко, Никола и Карафиљка Петковић Сремски фронт 93 и Масарикова 57, Шид 351-185/2015-05 Сремског фронта 93, Шид Производни објекат, пакара са продавницом, спратности П, на кат. парц. бр. 5271/48 к.о. Шид 125101 A 26.6.2015 3.7.2015
15. Српска православна црквена општина Беркасово Староградска 8, Беркасово 351-214/2015-05 Староградска 3, Беркасово Стамбени објекат, спратности По+П, на кат. парц. бр. 234 к.о. Беркасово 111011 A 28.7.2015 13.7.2015
16. ЈП "Србијагас" Народног фронта 12, Нови Сад 351-247/2015-05 Енергетски објекат, гасовод среднјег притиска на кат. парц. бр. 7391/2, 8484/2, 8053, 8552/1, 8088/1, 8088/3, 8553/1, 8118, 8480, 8173, 8181, 8474, 8182, 8556, 8206, 8557, 8481, 8335, 8486/2 к.о. Шид 222100 Г 10.8.2015 14.8.2015
17. Рајко Ристић Светог Саве 16, Гибарац 351-255/2015-05 Железничка бб, Гибарац Породични стамбени објекат, спратности П, на кат. парц. бр. 584 к.о. Гибарац 111011 A 24.8.2015 25.8.2015
18. Саша Матијевић Живојина Мишића 50, Ердевик 351-263/2015-05 Војвођанска 52, Ердевик Приземни стамбени објекат са једним станом, спратности П+1+Пк, на кат. парц. бр. 1710 к.о. Ердевик 111011 A 28.8.2015 2.9.2015
19. Нада Влајковић Војводе Синђелића 56, Кукујевци 351-265/2015-05 Војводе Синђелића 56, Кукујевци Стамбени објекат са једним станом, спратности П+1+Пк (ПС), на кат. парц.бр. 932 к.о. Кукујевци 111011 A 31.8.2015 4.9.2015
20. Јања и Гојко Малеш Максима Горког 7, Шид 351-268/2015-05 Максима Горког 7, Шид Доградња спрата изнад постојећег приземног породичног стамбеног објекта, на кат. парц. бр. 2538 к.о. Шид 111011 A 3.9.2015 15.9.2015
21. Владимир Рудник Солунских добровољаца 40, Беркасово 351-262/2015-05 Војвођанска бб, Беркасово Породични стамбени објекат, са једним станом, спратности П, на кат. парц. бр. 422/2 к.о. Беркасово 111011 А 27.8.2015 22.9.2015
22. "БИГ БУЛЛ ФООДС" ДОО Сремска 36, Бачинци 351-292/2015-05 Сремска 36, Бачинци Затворено складиште, хладњача на кат парц. бр. 470/1 и 470/2 125223 Б 29.9.2015 30.9.2015
23. МЗ Адашевци Бранка Радичевића 6, Адашевци 351-294/2015-05 На кат. парц. бр. 8486/1, 8486/2 к.о. Шид и кат. парц. бр. 1232, 1452/2, 1485 к.о. Адашевци Јавна расвета, за потреба пешачко-бициклистичке стазе, на кат. парц. бр. 8486/1, 8486/2 к.о. Шид и кат. парц. бр. 1232, 1452/2, 1485 к.о. Адашевци 211201 Г 1.10.2015 2.10.2015
24. "BEOCAPRA" DOO Грчког пријатељства бб, Кукујевци 353-293/2015-05 Грчког пријатељства бб, Кукујевци Доградња, односно проширење постојећег приземног производног објекта намењеног за производњу и прераду млека, на кат. Парц. Бр. 1118 к.о. Кукујевци 125111 и 125102 Б, односно В 30.9.2015 5.10.2015
25. Предраг Милаковић Српских владара 54, Кукујевци 351-303/2015-05 Ђуре Јакшића бб, Шид Стамбена зграда са једним станом, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 4987/14 к.о. Шид 111011 A 7.10.2015 8.10.2015
26. "ЕЛИТЕ СРЕМ" ДОО Сремска бб, Бачинци 351-300/2015-05 Сремска бб, Бачинци Пословно складишни објекат, хладњача са пословним простором, спратности П+1+Пк, на кат. парц. бр. 2 к.о. Бачинци 125223 В 6.10.2015 8.10.2015
27. Слободан Марјановић Змај Јове Јовановића 49, Бачинци 351-305/2015-05 Змај Јове Јовановића 49, Бачинци Породични стамбени објекат, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 313 к.о Бачинци 111011 A 8.10.2015 12.10.2015
28. Снежана Петровић Јелице Станивуковић 16/7, Шид 351-313/2015-05 Филипа Вишњића бб, Шид Колска надземна вага са вагарском кућицом и помоћни објекти, на кат. парц.бр. 4901/1 к.о. Шид 123001 Б 16.10.2015 19.10.2015
29. Наташа Гутић Николе Влашког 98/100, Шид 351-308/2015-05 Потес Пушкаровац, Батровци Стамбени објекат, намењен за одмор и повремени боравак, на кат. парцели бр. 2/33 к.о. Батровци 111011 А 12.10.2015 6.11.2015
30. Цветин Гајић Стевице Мандића 28, Шид 351-322/2015-05 Ђуре Јакшића 1, Шид Стамбено пословни објекат, спратности По+П+1+Пк, на кат. парц. бр. 5033/1 к.о. Шид 111101 и 127420 Б 26.10.2015 6.11.2015
31. "АГРОПАПУК" ДОО Цара Лазара 4, Кукујевци 351-332/2015-05 Цара Лазара 4, Куујевци Доградња надкривеног складишта, хладњача, на кат.парц. бр. 4344 к.о. Кукујевци 125223 Б 2.11.2015 3.11.2015
32. Дејана Мудрић Васе Стајића 24, Шид 351-330/2015-05 Николе Влашког 58, Шид Стамбено пословни објекат, спратности П, на кат. парц бр. 4115, 4116/1 к.о. Шид 111011 и 127420 А, Б 30.10.2015 13.11.2015
33. Ружица Павловић, Петар Угреновић и Гордана Ваљевац Светозара Марковића 64, Шид; Борачка 9, Шид 353-336/2015-05 Светозара Марковића 64, Шид Доградња приземног стамбеног дела, спратности Пр, на кат. парц. бр. 3632 к.о. Шид 111011 А 17.11.2015 25.11.2015
34. ДОО AB ROYAL TRANS Коловрат, Пријепоље 351-368/2015-05 Војвођанска бб, Вашица Складишно пословни објекат, спратности П, на кат. парц. бр. 1424/2, 1424/4 к.о. Вашица 127122 Б 32.12.2015 6.1.2016

Скините табелу: Грађевинске дозволе (download)