Пријава радова

ПОТВРДА О ПИЈАВИ РАДОВА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА БРОЈ ПРЕДМЕТА АДРЕСА ОБЈЕКТА ВРСТА ОБЈЕКТА и КАТ. ПАРЦЕЛА КЛАСИФИКАЦИОНИ БРОЈ КАТЕГОРИЈА ОБЈЕКТА ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ДАТУМ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ
1. Бошко Субашић ЈНА 14, Бингула 351-69/2015-05 ЈНА 14, Бингула Економски објекат, за узгој свиња са пратећим објектима у функцији пољопривредног газдинства, на кат.парц. Бр. 373 к.о. Бингула 127111 А 19.3.2015 19.3.2015
2. "ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА" ДОО Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-97/2015-05 Цара Лазара бб, Кукујевци Изградња електроенергетског објекта, прикњучка: кабловски вод 0,4 кV на кат. парц. бр. 1248, 1547 и 1238 к.о. Кукујевци 222420 Г 15.4.2015 15.4.2015
3. Дарко Матановић ЈНА 16, Батровци 351-135/2015-05 Ђуре Даничића бб, Шид Стамбени објекат, П+Пк, на кат. парц. бр. 4691 к.о. Шид 111011 А 5.5.2015 7.5.2015
4. ФРУЕКО Војводе Синђелића 14, Кукујевци 351-143/2015-05 Електроенергетски прикључни кабловски вод и трансформаторска станица на кат. парц. бр. 3227, 2451, 2452, 2453, 2454 к.о. Гибарац 222410 и 222420 Г 11.5.2015 12.5.2015
5. Наташа и Синиша Џакић Арсенија Чарнојевића 18, Шид 351-148/2015-05 Арсенија Чарнојевића 29, Шид Породични стамбени објекат спратности П на кат. парц. бр. 4412 к.о. Шид 111011 А 13.5.2015 13.5.2015
6. Зорица Марковић Неговановић и Миленко Неговановић Стевице Мандића 11, Шид и Миленко Неговановић, Војвођанска 4, Илинци 351-156/2015-05 Српских Владара 32, Кукујевци Породични стамбени објекат, спратности П на кат. парц. бр. 649 к.о. Кукујевци 111011 А 1.6.2015 2.6.2015
7. Љубан Бакић Српских Владара 32, Кукујевци 351-166/2015-05 Николе Теслен 35, Шид Породични стамбени објекат спратности По+П+1, на кат. парц. бр. 3429 к.о. Шид 111012 Б 25.5.2015 26.5.2015
8. Милан Марковић Николе Тесле 22, Вашица 351-233/2015-05 Николе Тесле 22, Вашица Економски објекат немењен за сладиштење пољопривредних производа, спратности П, на кат. парц. бр. 253 к.о. Вашица 29.7.2015 29.7.2015
9. Српска Православна црквена општина Беркасово Староградска 8, Беркасово 351-239/2015-05 Староградска 8, Беркасово Стамбени објекат, спратности По+П, на кат. парц. бр. 234 к.о. Беркасово 111011 A 3.8.2015 3.8.2015
10. "ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ" Краља Петра Првог 2, Сремска Митровица 351-242/2015-05 Траса оптичког кабла: ул. Вука Караџића, ул. Краља Петра Првог, прекo моста на реци Босут до Шидске и Митровачке улице, Моровић Оптички кабал , на кат. парц. бр. 911, 910/1 и 913 к.о. Моровић 6.8.2015 6.8.2015
11. Мика Јовановић Светозара Марковића 69, Шид 351-256/2015-05 Светозара Марковића 69, Шид Оптички кабал , на кат. парц. бр. 911, 910/1 и 913 к.о. Моровић 24.8.2015 24.8.2015
12. ЈП "Србијагас" Народног фронта 12, Нови Сад 351-260/2015-05 Енергетски објекат, гасовод среднјег притиска на кат. парц. бр. 7391/2, 8484/2, 8053, 8552/1, 8088/1, 8088/3, 8553/1, 8118, 8480, 8173, 8181, 8474, 8182, 8556, 8206, 8557, 8481, 8335, 8486/2 к.о. Шид 222100 Г 26.8.2015 26.8.2015
13. Саша Матијевић Живојина Мишића 50, Ердевик 351-269/2015-05 Војвођанска 52, Ердевик Приземни стамбени објекат са једним станом, спратности П+1+Пк, на кат. парц. бр. 1710 к.о. Ердевик 111011 A 4.9.2015 4.9.2015
14. Јања и Гојко Малеш Максима Горког 7, Шид 351-278/2015-05 Максима Горког 7, Шид Доградња спрата изнад постојећег приземног породичног стамбеног објекта, на кат. парц. бр. 2538 к.о. Шид 111011 A 22.9.2015
15. Нада Влајковић Војводе Синђелића 56, Кукујевци 351-279/2015-05 Војводе Синђелића 56, Кукујевци Стамбени објекат са једним станом, спратности П+1+Пк (ПС), на кат. парц.бр. 932 к.о. Кукујевци 111011 A 22.9.2015
16. ЕПС "Дистрибуција" Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-288/2015-05 Цара Лазара 10, Шид Електроенергетски водови за дистрибуцију ел. енергије, на кат. парц. бр. 5244, 1932, 1945 к.о. Шид 222410 Г 24.9.2015 24.9.2015
17. Владимир Рудник Солунских добровољаца 40, Беркасово 351-297/2015-05 Војвођанска бб, Беркасово Породични стамбени објекат, са једним станом, спратности П, на кат. парц. бр. 422/2 к.о. Беркасово 111011 А 2.10.2015 2.10.2015
18. "BEOCAPRA" DOO Грчког пријатељства бб, Кукујевци 351-299/2015-05 Грчког пријатељства бб, Кукујевци Доградња, односно проширење постојећег приземног производног објекта намењеног за производњу и прераду млека, на кат. Парц. Бр. 1118 к.о. Кукујевци 125111 и 125102 Б, односно В 5.10.2015 5.10.2015
19. "БИГ БУЛЛ ФООДС" ДОО Сремска 36, Бачинци 351-307/2015-05 Сремска 36, Бачинци Затворено складиште, хладњача на кат парц. бр. 470/1 и 470/2 125223 Б 12.10.2015 12.10.2015
20. МЗ Адашевци Бранка Радичевића 6, Адашевци 351-312/2015-05 На кат. парц. бр. 8486/1, 8486/2 к.о. Шид и кат. парц. бр. 1232, 1452/2, 1485 к.о. Адашевци Јавна расвета, за потреба пешачко-бициклистичке стазе, на кат. парц. бр. 8486/1, 8486/2 к.о. Шид и кат. парц. бр. 1232, 1452/2, 1485 к.о. Адашевци 211201 Г 16.10.2015 16.10.2015
21. Снежана Петровић Јелице Станивуковић 16/7, Шид 351-328/2015-05 Филипа Вишњића бб, Шид Колска надземна вага са вагарском кућицом и помоћни објекти, на кат. парц.бр. 4901/1 к.о. Шид 123001 Б 30.10.2015 30.10.2015
22. Ксенија и Лазар Јекић Змај Јове Јовановића 34, Шид 351-329/2015-05 Змај Јове Јовановића 34, Шид Приземни економски објекат за складиштење пољопривредних производа, остава и чардак, на кат. парц. бр. 2014 к.о. Шид 127141 A 30.10.2015 30.10.2015
23. Слободан Марјановић Змај Јове Јовановића 49, Бачинци 351-337/2015-05 Змај Јове Јовановића 49, Бачинци Породични стамбени објекат, спратности П+Пк, на кат. парц. бр. 313 к.о Бачинци 111011 A 18.11.2015 18.11.2015
24. ЕПС "Дистрибуција" Фрушкогорска бб, Сремска Митровица 351-340/2015-05 Привна Глава Типски надземни вод ВН, међумесни надземни вод, на кат. парц. бр. 1059, 1061, 2334, 1429, 1425, 1424, 1421, 1420, 1417, 1416, 1413, 1411, 1408, 1407, 1403, 1400, 1398, 1395, 1394, 1391, 1390, 1387, 1385/6, 1385/5, 1385/4, 1385/3, 1385/2, 1385/1 и 326 к.о. Привина Глава 221411 Г 20.11.2015 20.11.2015
25. "АГРОПАПУК" ДОО Цара Лазара 4, Кукујевци 351-345/2015-05 Цара Лазара 4, Куујевци Доградња надкривеног складишта, хладњача, на кат.парц. бр. 4344 к.о. Кукујевци 125223 Б 7.12.2015
26. Ружица Павловић, Петар Угреновић и Гордана Ваљевац Светозара Марковића 64, Шид; Борачка 9, Шид 351-351/2015-05 Светозара Марковића 64, Шид Доградња приземног стамбеног дела, спратности Пр, на кат. парц. бр. 3632 к.о. Шид 111011 А 11.12.2015 11.12.2015

Скините табелу: Пријава радова (download)